Arka Yatay Matı

Arka yatay matı kale veya vezirle yapılan bir mat türüdür. Vezir veya kale mat eden şahı çektiğinde rakip şah arka yatayda genelde piyonlarının arkasında...

Yüzden/Surattan Mat

Satrançta yüzden mat vezirin rakip şahın tam karşısına gelerek bir başka taşın desteğiyle oluşturduğu mattır. Veziri destekleyen taş kale, fil, at, piyon ve hatta...

1 Hamlede Mat

1 hamlede mat ile sonuçlanabilecek konum veya özel dizilmiş konumdur. 1.Qxh7+ Kxh7 { Şah ve mat.} 2.Rh5#...

2 Hamlede Mat

İki hamlede mat ile biten konum veyaz özel oluşturulmuş durumdur. 1.Qxh7+ { Şah, şah ve mat! }...

3 Hamlede Mat

3 hamlede mat ile sonuçlanan konum veya özel dizilmiş konumdur. 1.Re8+ { Şah çeke çeke mat eder. }...

Mat Ağı

Satrançta mat ağı şahın sıkıştırıldığı ve sonunda mat edileceği konumdur. Şahın bulunduğu alan rakibin de baskısıyla gittikçe daralan bir ağa benzer. Şah bu durumda...

Satrançta Çifte Saldırı veya Çatal

Çifte saldırı iki şeye birden aynı anda yapılan saldırıdır. Çifte saldırının iyi tarafı saldırılan iki şeyi korumaktaki zorluktur. Çatal ise bir taşın yaptığı iki...

Boştaki Taş

Boştaki taş, korunmayan, desteksiz, askıda taş anlamına gelir. Bu tür taşlar çifte atak için ideal hedef oluştururlar. ...

Satrançta f7/f2 Karelerine Saldırı

f7 karesi siyahların, f2 karesi de beyazların zayıf noktasıdır. Bu iki kare bir tek şah ile korunduğu için açılışta pek çok taktik tema bu ...

Satrançta Çifte Şah

Rakibe aynı anda iki değişik şah çekildiğinde çifte şah çekmiş oluruz. Çifte şah satrançta çok etkili bir silahtır. Çifte şah karşısında şah önünü kapatma...

Online Özel Satranç Dersi

FM Selim Gürcan ve Bülent Kırca’dan Özel Satranç Dersleri

FM Selim Gürcan (0 555 993 21 30 ve selimgurcan@satrancokulu.com) Milli oyuncu FM Selim Gürcan, 1994, 1998, 2000 Olimpiyatları başta olmak üzere pek çok defa A...

Son Haberler

Rastgele Yazılar

Oyun 2: Carlsen kazandı!

Rusya'da oynanan Dünya Şampiyonluğu'nun ikinci oyununu Carlsen kazandı. 1.e4 ile oyuna başlayan Carlsen'e Anand 1...e5 cevabını vererek İspanyol Açılışı'na girdi. Berlin Savunması'ndan 4.d3 ile...